Garden of Armina, Emina

2018

oil and swarovski beads on canvas

170 x 130 cm

Garden of Armina, Portraits, (Emina) 170x130 cm, oil on canvas & Swarovski beads.jpg