Garden of Armina, K

2018

oil and swarovski beads on canvas

175 x 143 cm

K,Portrait, 175x143 cm, oil & beads on canvas.jpg