Garden of Armina, Rabia

2018

oil and swarovski beads on canvas

170 x 130 cm

Rabia